کنسانتره پرواری

مزایای کنسانتره پرواری
• فرموله شده زیر نظر اساتید مجرب
• افزایش ضریب تبدیل
• بیشترین افزایش وزن در کوتاهترین زمان
• حفظ سلامت دام و بهبود رشد
• رشد کامل
• خوش خوراکی بیشتر
• پیشگیری از عوارض گوارش
• کاهش آلودگی خوراک به علت کاهش بار میکروبی در حین تولید
• کاهش ریخت و پاش و صرفه¬جویی در مواد اولیه
• کاهش هزینه¬ای پرورش و انبارداری خوراک
• تامین نیاز به انرژي و پرو تئين به همراه ويتامين ها و مواد معدني لازم

2