استارتر گوساله

مزایای خوراک استارتر گوساله
• افزايش وزن روزانه گوساله شير خوار
• حفظ سلامت دام و بهبود رشد
• رشد کامل
• خوش خوراکی بیشتر
• پیشگیری از عوارض گوارش
• کاهش آلودگی خوراک به علت کاهش بار میکروبی در حین تولید
• کاهش ریخت و پاش و صرفه¬جویی در مواد اولیه
• کاهش هزینه¬ای پرورش و انبارداری خوراک
• افزايش مصرف و خوشخوراكي ماده خشك روزانه توسط گوساله هاي شيرخوار
• تامین نیاز به انرژي و پرو تئين به همراه ويتامين ها و مواد معدني لازم

3