محصولات

, محصولات کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان طوس قوچان

محصولات کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان طوس قوچان

محصولات دامی: کنسانتره پرشیر کنسانتره متوسط تولید کنسانتره کم شیر کنسانتره گاو خشک استارتر گوساله   محصولات طیور: پری استارتر طیور پیش دان میان دان پس دان  

ادامه مطلب