ضایعات بخش دام و طیور چشمگیر نیست

ضایعات بخش دام و طیور چشمگیر نیست

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تهران گفت:در بخش دام و طیور عمدتا چیزی به اسم ضایعات وجود ندارد و آنچه که موجود است به عنوان یک زیرساخت ها و نهاده در محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.


عباس اکبری شریف معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به ضایعات بخش دام و طیور اظهار داشت: در بخش دام و طیور عمدتا چیزی به اسم ضایعات وجود ندارد و آنچه که موجود است به عنوان یک زیرساخت‌ها و نهاده در محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به ضایعات ۲۳ الی ۲۷ درصدی مرغ بعد از ذبح گفت: ضایعات ۲۳ الی ۲۷ درصدی مرغ به معنای واقعی ضایعات نیست چرا که همه این مواد دفعی قابلیت غیر انسانی دارد به طوریکه با رعایت اصول بهداشتی به چرخه تولید بازمی گردد.
اکبری شریف با اشاره به ضایعات نهاده‌های دامی بیان کرد: در نهاده‌های دامی قابل مصرف در تغذیه دام مقداری ضایعات وجود دارد که با شیوه‌های خاص همانند فرآوری نهاده‌ها میزان پرت به حداقل می رسد.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به برآورد میزان ۵ الی ۱۰ درصدی ضایعات در واحدهای سنتی ادامه داد: در واحدهای سنتی عمدتا میزان ضایعات بیشتر از واحدهای صنعتی است چرا که میزان هدررفت در واحدهای صنعتی به سبب سیلوهای مجهر و صنعتی کمتر است.
وی با اشاره به ضایعات بخش طیور بیان کرد: عمده خوراکی که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد تنها ممکن است که حدود ۳ درصد هدر رفت داشته باشد که با اصلاح سیستم دانخوری این عدد به صفر خواهد رسید.